Korszerű Kereskedelemért Alapítvány - Köszöntő

Állásajánlat

Korszerű Kereskedelemért Alapítványnál (Szolnok Tiszaliget sétány 14) 2017. március 1-től 1 évre Közfoglalkoztatotti programban keresünk 3 főt.

A jelentkezőknek az alábbiakat kérem szépen elküldeni január 16-ig a foldik@szolf.hu e-mail címre (ÖNÉLETRAJZ, ISKOLAI VÉGZETTSÉGET TANÚSÍTÓ BIZONYÍTVÁNY, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY, LAKCÍMKÁRTYA, ADÓ- ÉS TAJ KÁRTYA MÁSOLATÁT.)


Dr. Földi KataA Korszerű Kereskedelemért Alapítvány kuratóriuma és ügyvezetése nevében tisztelettel köszöntjük az olvasót.
Alapítványunk a Szolnoki Főiskolán működő közhasznú alapítvány, amelynek fő célja a főiskolai hallgatók szakmai és tudományos tevékenységének, nemzetközi- és hazai ismeretszerzési lehetőségeinek, szakmai gyakorlatának anyagi támogatása, külföldi tanulmányútjai pénzügyi feltételeinek megteremtése, nyelvtanulási lehetőségeinek elősegítése.

Az alapítvány anyagi támogatását pályázati úton lehet elnyerni, a pályázati célrendszerben megfogalmazott tevékenységek várható költségeihez való hozzájárulással a saját források kiegészítése révén. A pályázatokról a döntően külső szakemberekből álló kuratórium dönt.
A hallgatóink a szakmai gyakorlatuk idejére - meghatározott feltételek mellett - ösztöndíjat kaphatnak az alapítványtól. (Részletek az alapítvány célrendszere 5. pontjához kapcsolódó letölthető részben!)

Az alapítvány által nyújtott támogatásokhoz a fedezetet a több mint 20 millió forintos alapítványi törzstőke hozamai biztosítják. A törzstőke további növekedése két forrásból biztosítható: az SZJA 1 százalékának alapítványunk javára történő felajánlásából - adószámunk: 19216502-1-16 -, valamint a vállalkozók, egyéni vállalkozások, magánszemélyek pénzbeli és nem pénzbeli támogatásaiból. (bankszámlaszám: 10404508-45010235-00000000)

Bízunk abban, hogy a 26 éve stabilan működő alapítványunk - anyagiakban tovább gyarapodva - a jövőben is az alapító okiratban meghatározott célok megvalósításáért eredményesen tud tevékenykedni.


Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van legalább egy.

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megismerje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja a munkáját, amelyet az élete során szeretni fog."

Szent-Györgyi Albert

E gondolatok tükrében kívánunk alapítványaink és közhasznú szervezeteink segítségével, hallgatóinknak és oktatóinknak segítséget nyújtani a tanulás, és a megismerés folyamatában.

Kérjük támogassa adója 1 %-ával szervezeteinket!

Kuizs János
a kuratórium elnöke

Dr. Földi Kata
ügyvezető (képünkön)
(fotó: Nyitrai Kálmán)

Az alapítvány a Nemzeti Erőforrás Alap támogatásában részesül.


Adója 1%-a nekünk sokat ér!

Bővebb információ


Támogatását ezúton is köszönjük!